Unsteady RANS simulation of turbulent cavity flow: summary of 2D baseline computations

Författare:

 • Peng Shia-Hui

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1915--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Instationär RANS
 • kavitetsströmning
 • tryckfluktuationer
 • effekttäthetsspektrum (PSD)
 • ljudtrycksnivå (SPL)
 • nätupplösning
 • unsteady RANS
 • cavity flow
 • pressure fluctuations
 • power spectral density (PSD)
 • sound pressure level (SPL)
 • mesh resolution

Sammanfattning

Ett antal beräkningar har genomförts för strömming över en rektangulär öppen kavitet som påminner om ett vapenschakt vid ett Machtal på M=0.85. Beräkningarna har gjorts för en 2D kavitet med ett sidoförhållande på 5 (förhållandet mellan kavitetens längd och djup) med instationär RANS (URANS). Undersökningar avseende nätupplösning har gjorts och det är tänkt att dessa resultat ska ligga som grund till ytterligare studier i 3D med URANS och DES. Denna rapport sammanfattar resultaten med 2D URANS genom att studera tryckfluktuationer på kavitetens nedre vägg i termer av effekttäthetsspektrum (power spectral density, PSD) och ljudtrycksnivå (sound pressure level, SPL). Resultaten har jämförts med experimentella data. Tyngdpunkten ligger på effekten av nätupplösning med fyra olika beräkningsnät. Resultaten visar på känslighet i nätupplösning för det inkommande gränsskiktet samt för skärskiktet över kaviteten.