EU-Battlegroups in Context. Underlying Dynamics, Military and Political challenges

Författare:

  • Granholm Niklas
  • Jonson Pål

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1950--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • EU-battlegroups
  • Nordiskt samarbete
  • Europeiskt Säkerhet
  • NRF
  • försvarsutveckling
  • Nordic defence cooperation
  • European Security
  • Defence Development

Sammanfattning

Relativt få öppna studier av Battlegroup-konceptet finns idag tillgängliga samtidigt som de olika bi- och multilaterala arrangemangen utvecklas med okarakteristisk snabbhet. Studien består av tre delar. I den första görs en analys av Battlegroup-konceptets "genesis" och utveckling för att sätta in den i sitt sammanhang. I den andra görs en enkel fallstudie av utvecklingen av den Nordiska Stridsgruppen (Nordic Battlegroup-NBG). I den tredje och sista delen av studien diskuteras vissa frågor och problem relaterade till fortsatt utveckling av konceptet, samt några andra kopplade till insatserna och möjliga effekter på europeisk säkerhetspolitisk utveckling. Studien avslutas med några alternativa förslag till fortsatt utveckling av Battlegroup-konceptet. Även om den konceptuella utvecklingen varit relativt snabb, återstår flera brister ännu. Bland dessa finns strategiska transporter, standardiserings- och kvalitetsnormer samt utveckling av ett modulärt sätt att sätta samman enheter för specifika uppgifter.