Radar hot spots from dihedral corner reflectors

Författare:

  • Rahm Jonas
  • Martin Torleif
  • Lundén Olof

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1972--SE

Sidor: 10

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • radarmålarea
  • RCS mätningar
  • dihedraler
  • RCS
  • radar cross sections
  • RCS measurements
  • dihedrals

Sammanfattning

RCS-mätningar har utförts på hörnreflektorer (dihedraler) i FOIs stora mäthall som är lokaliserad i Linköping. Resultaten har använts till att generera ISAR-avbildningar. Avbildningarna uppvisar spridningscentra som är lokaliserade bakom dihedralerna och frågan har varit hur dessa har uppkommit. Denna rapport presenterar ISAR-avbildningar för hörnreflektorerna 80, 90 och 100 grader. Dessutom görs en kort analys av ISAR-avbildningarna med förklaringar på spridningsfenomen som kan ge orsaken till de uppkomna spridningscentra.