The Russian Population in Latvia - Puppets of Moscow?

Författare:

 • Malmlöf Tomas

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1975--SE

Sidor: 140

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Lettland
 • Ryssland
 • minoritet
 • demografi
 • historia
 • medborgarskap
 • skolor
 • partier
 • företag
 • media
 • Latvia
 • Russia
 • minority
 • demography
 • history
 • citizenship
 • schools
 • parties
 • media
 • business

Sammanfattning

Lettisk integrationspolitik berör ett flertal områden såsom medborgarskap, undervisningsspråk i skolorna och minoritetsstatus. Politiken har inte hindrat Lettland från att bli en accepterad medlem av världssamfundet, men den har utmanats av inhemska rysktalande grupper och av den Ryska Federationen. En central fråga är ifall Ryssland utövar någon form av inflytande över den lettiskryska folkgruppen, varigenom det skulle få ett otillbörligt inflytande över lettisk inrikespolitik. Den officiella ryska så kallade landsmannapolitiken verkar ha varit mindre framgångsrik med det senare, men har lyckats hålla de etniska frågorna i Baltikum aktuella på det internationella planet. Radikala ryska frilansare i etnisk politik kan vara ett större besvär för Lettland, men utan något officiellt ryskt stöd är dessa förmodligen enklare att ta itu med. Som grupp betraktad verkar lettlandsryssarna ha nått en kritisk nivå beträffande intern organisationsgrad med ett flertal politiska partier, NGO:s och konkurrensutsatta medier. De har blivit en självständig aktör med kapacitet att fastställa sin egen agenda i stället för att implementera andras. Enligt rapportens resultat är den lettiskryska folkgruppen knappast fjärrstyrd från Moskva, men detta utesluter naturligtvis inte att den samarbetar med olika ryska aktörer då intressena sammanfaller.