Multinational Corps North East - "Baltic Corps". En framtida partner i Östersjöområdet?

Författare:

  • Neretnieks Karlis

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2022--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • NATO
  • Östersjön
  • Tyskland
  • Polen
  • Baltic Sea
  • Germany
  • Poland

Sammanfattning

Kåren, med förband från alla NATO-medlemmar i Östersjöområdet, utgör en viktig aktör i det militära samarbetet i vårt närområde. Kårens främsta uppgift fram till nu har främst varit att fungera som ett utbildnings- och integrationsinstrument i samband med NATOS utvidgning österut. På senare tid har kårens verksamhet alltmer inriktats mot deltagande i olika typer av fredsbevarande operationer. Övnings- och utbildningsverksamheten spänner över hela skalan från krishantering, stöd till samhället till internationella operationer. Svensk medverkan i kårens verksamhet skulle kunna bidra till ett fördjupat samarbete med våra nära grannländer samtidigt som det skulle ge svenska officerare placerade i kårhögkvarteret att utveckla sina kunskaper inom områden som: arbete i en multinationell miljö NATO stabsarbetsmetodik ledning och planering på divisions- och kårnivå Därutöver skulle de (officerarna) även få en djupare insikt i hur våra grannar kring Östersjön ser på sina säkerhetsproblem. Kåren skulle också kunna utgöra en ram för såväl övningsverksamhet som deltagande i internationella operationer.