Simulering av klotter vid strykande infall

Författare:

 • Gustafsson Magnus

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2027--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Weibull
 • Rice
 • klotterfördelningar
 • K-fördelning
 • radarmålarea
 • rcs
 • klotter
 • clutter distributions
 • K-distribution
 • radar cross section

Sammanfattning

Ett program för beräkning av bistatisk mikrovågsspridning mot markytor som uppvisar gaussisk höjdstatistik har utvecklats. Programmet kan användas som underlag vid modellering av exempelvis mål-mark interaktion, utveckling av teoretiska bistatiska klottermodeller samt reducering av klotter vid måligenkänning. Monostatiska beräkningar har gjorts vid strykande infall vid 5 GHz och för olika avståndsupplösning på ytor med gaussisk korrelationsfunktion. Resultaten visar att weibulliknande klottersannolikhetsfördelningar erhållits. I rapporten presenteras dessutom ett antal vanligt förekommande teoretiska klottermodeller.