User centric situation awareness: Assessing adversary organization and future events

Författare:

 • Berg Tomas
 • Hörling Pontus
 • Kylesten Birgitta
 • Malm Michael
 • Mårtenson Christian
 • Svenson Pontus
 • Svensson Per
 • Walter Johan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2052--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Förmågor
 • resurser
 • aggregering
 • impact matris
 • bayesianska nät
 • situationsanalys
 • hotanalys
 • capabilities
 • resources
 • aggregation
 • impact matrix
 • bayesian network
 • situation assessment
 • impact assessment

Sammanfattning

Vi presenterar två idéer kring hur inkomna observationer och underrättelser i en asymmetrisk konflikt kan användas för att öka situationsförståelsen: 1. Förmågebaserad aggregering - En metod för att uppskatta moståndarens hotmöjligheter baserad på vilka resurser de har. 2. Att bygga upp den sk Impact (Konsekvens) matrisen - En metod för att uppskatta sannolikheten att vissa hypotetiska händelser kommer att inträffa. Dessa idéer har illustrerats med mjukvarudemonstratorer som presenterats under september 2006.