Säkerhetsarkitektur för rymden - UNIDIRs konferens 2006

Författare:

 • Höstbeck Lars

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2072--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Rymd
 • rymdvapen
 • nedrustning
 • UNIDIR
 • satelliter
 • ballistiska missiler
 • kontroll av rymden
 • ASAT
 • space weapons
 • militarization of space
 • disarmament
 • UNIDIR
 • satellites
 • ballistic missiles
 • space control
 • ASAT

Sammanfattning

Denna korta rapport fyller två funktioner, dels är den en reserapport efter deltagande i UNIDIRs konferens "Building The Architecture For Sustainable Space Security", dels är den en kort sammanfattning av frågeställningar kring problematiken med vapen i rymden. Konferensen "Building the Architecture for Sustainable Space Security" organiserades av FNs institut för nedrustningsforskning, UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) den 30-31 mars 2006. Konferensen genomfördes i FN-byggnaden i Genève och samlade drygt femtio deltagare.