Simulering av brand i samband med verkansvärdering

Författare:

 • Carlsson Jörgen
 • Hartmann Mats

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2100--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • AVAL
 • brand
 • CFD
 • simulering
 • sårbarhet
 • verkan
 • värdering
 • AVAL
 • CFD
 • fire
 • simulation
 • vulnerability

Sammanfattning

Att uppskatta effekten av en brand är centralt i verkans- och sårbarhetsanalys. Samtidigt är detta ett mycket komplicerat fenomen som endast i undantagsfall låter sig analyseras i förenklade termer. I denna rapport sammanfattas problematiken kring brandförloppssimuleringar, vilken metodik som ska användas beroende på scenarie behandlas och frågan hur olika komplexa beräkningsmetoder ska kunna kopplas till verktyget AVAL diskuteras. Arbetet har resulterat i såväl kortsiktiga som långsiktiga rekommendationer för hur brandsimulering kan användas inom verkansvärdering. Även en instruktion för konvertering av målbeskrivning från AVAL till en indatafil till ett CFD program ges.