An execution environment for distributed simulations

Författare:

  • Eklöf Martin
  • Gustavsen Richard-Moe
  • Hjulstad Asmund
  • Mevassvik Ole-Martin

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2114--SE

Sidor: 70

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Distribuerad simulering
  • HLA
  • tjänster
  • distributed simulations
  • HLA
  • services

Sammanfattning

Denna rapport dokumenterar en studie som genomförts av FOI och FFI (Norwegian Defence Research Establishment). Det genomförda arbetet utgår från det MoU (Memorandum of Understanding) gällande försvarsforskning som undertecknats av Sverige, Norge, Finland och Danmark. Studiens tema är exekveringsmiljöer för distribuerade simuleringar. Distribuerad simulering är en viktig del av olika typer av försvarsrelaterade applikation. Idag används det i stor utsträckning i träningssammanhang (exempelvis sammankoppling av flygsimulatorer) men inom områden som simuleringsbaserad anskaffning (SBA) och beslutsstödssystem blir dess användning alltmer betydelsefull. Syftet med denna rapport är att beskriva ett ramverk för exekvering av distribuerade simuleringar som tagits fram inom studien. Vidare beskrivs hur Grid/Webb-tjänster och teknologi från den semantiska webben kan appliceras för att skapa en grund till ramverket, exempelvis bidra till förbättrad tillgänglighet till modeller och tillförlitlighet vid exekvering. Slutligen beskrivs en övergripande design, en mängd centrala tjänstetyper, av det tänkte ramverket.