Initial development of a laboratory rocket thruster for ADN-based liquid monopropellants

Författare:

 • Wingborg Niklas
 • Johansson Martin
 • Bodin Lars

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2123--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ADN
 • dinitramid
 • flytande drivämne
 • tändning
 • raketmotor
 • variabel dragkraft
 • ADN
 • dinitramide
 • monopropellant
 • ignition
 • rocket thruster
 • variable thrust

Sammanfattning

Variabel dragkraft möjliggör ökad räckvidd och större flexibilitet. Detta är av intresse för "intelligenta" vapen eller i i andra sammanhang där reglerbar dragkraft är önskvärd. Variabel dragkraft hos raketmotorer kan erhållas bl.a. genom att använda flytande drivämnen. På FOI har tidigare flera olika flytande drivämnen baserade på ADN utvecklats. Dessa drivämnen har potential att ersätta hydrazin och väteperoxid. För att kunna användas måste de dock kunna antändas och förbrännas på ett önskvärt sätt. Syftet med detta arbete var därför att utveckla en 100 N provmotor för att studera förbränningen och antändningen av dem. För att begränsa studien har dock först ett lovande ADN-drivämnet valts ut. De inledande försöken visar att flytande ADN-baserade drivämnen kan antändas termiskt i en raketmotor.