Visualisation and detection using 3D laser radar and hyperspectral sensor

Författare:

 • Freyhult Christina

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2125--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • laserradar
 • hyperspektral
 • automatisk måldetektion
 • sensorfusion
 • visualisering
 • laser radar
 • hyperspectral
 • automatic target detection
 • sensor fusion
 • visualization

Sammanfattning

Målet med detta examensarbete var att visa på styrkan av att kombinera datamängder från två olika typer av sensorer. Sensorerna som används i detta examensarbete är en hyperspektral kamera och en skannande 3D-laser. Den hyperspektrala kameran användes för detektion och lasern för igenkänning/visualisering. Projektet kan delas upp i två huvuddelar. Den första delen diskuterar egenskaper av endera datamängderna och hur dessa kan användas för att isolera anomalier. Informationen som tas från första datamängden används för att göra ett smart val i den andra datamängden. Ett ämne som tas upp i båda de första stegen är inte bara vilka egenskaper som ska analyseras, men även hur processen kan göras automatisk. Den andra halvan av projektet består av att presentera resultatet från första delen på ett sätt som ger mest information till användaren. Detta görs med hjälp av ett grafiskt gränssnitt som tillåter användaren att styra över sättet som resultatet presenteras. Slutsatsen av detta projekt är att informationen som man får från samverkande sensorers datamängder ger bättre resultat än summan av information som får från individuella sensorers datamängder.