Undervattenskommunikation 2006. Operativ och teknisk anpassning

Författare:

 • Sangfelt Erland
 • Öberg Tommy

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2143--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Undervattenskommunikation
 • iterativ utjämning
 • turbokod
 • UUV
 • ubåt
 • nätverk
 • underwatercommunication
 • iterative equalization
 • turbo code
 • UUV
 • sub
 • network

Sammanfattning

2006 års forskningsresultat från projekt "Kommunikationslänk under vatten" rapporteras översiktligt. En beskrivning av demonstrationer i fält av en högpresterande kommunikationslänk ingår. Projektets, samt föregångarens, alla utgivna rapporter och publikationer rörande akustiska, elektromagnetiska och optiska kommunikationsmetoder 2000 - 2006 sammanställs i en lista. Systemförslag till kommunikationsmodem på några olika nivåer av sofistikeringsgrad ges, tillsammans med en prestandabedömning och taktiska aspekter på deras användning. Utgående från marina förbands uppgifter både nationellt och internationellt diskuteras nio olika situationer eller visioner för operativ användning av akustisk undervattenskommunikation. I alla av fallen är undervattenslänken antingen nödvändig, eller så ger den ett mervärde. En viktig sammanfattning av forskningen är att den modernaste kommunikationstekniken tillåter tal, data och text att överföras som en realtidsström över avstånd på 80 - 100 km i ljudkanal och med goda sändare. Vi har själva demonstrerat detta på avstånd upp till 60 km med en relativt enkel sändare. På små avstånd mindre än 1 km, eller vertikalt, bör realtidsströmmande video (64 kbps) klaras av.