Ukraine and NATO: Deadlock or Re-start?

Författare:

 • Hedenskog Jakob

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2165--SE

Sidor: 92

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ukraina
 • NATO
 • Ryssland
 • USA
 • partnership
 • medlemskap
 • integration
 • samarbete
 • interoperabilitet
 • demokrat
 • Orangea revolutionen
 • Jusjtjenko
 • Jonukovytj
 • Putin
 • Ukraine
 • Russia
 • membership
 • co-operation
 • interoperability
 • democracy
 • Yushchenko
 • Yanukovych

Sammanfattning

Ukraina har under de senaste tio åren utvecklat ett mycket nära partnerskap med NATO. Nyckelområden för konsultationer och samarbete omfattar till exempel fredsbevarande insatser, samt reformer av försvars- och säkerhetssektorerna. NATO:s engagemang har två syften för Ukraina. För det första höjer det Ukrainas långsiktiga säkerhet och fungerar som en garanti för statens fortsatta oberoende, för det andra stödjer det och uppmuntrar skapandet av demokratiska institutioner och spridandet av demokratiska normer och värderingar inom landet. NATO:s dörr för Ukraina är fortfarande öppen. Den fortsatta utvecklingen av integrationen är beroende av Ukrainas korresponderande till NATO:s standard för medlemsskap, bestämdheten hos det politiska ledarskapet och en effektiv mobilisering av opinionen till stöd för ett medlemskap. Denna rapport visar att Ukraina har nått framgångar att uppnå medlemskapsstandard i synnerhet i frågan om att kunna erbjuda ett militärt insatsbidrag till NATO och att anpassa sig till NATO:s militära standard, men frånvaron av ett nationellt konsensus och bristen på politisk vilja och strategisk ledning hindrar ett effektivt implementerande av Ukrainas euroatlantiska integration. Viktigt är också att neutralisera Rysslands inflytande på Ukraina, vilket allvarligt hämmar Ukrainas euroatlantiska kurs. Ledande personer inom det politiska ledarskapet, i synnerhet premiärminister Viktor Janukovytj och hans parti "Partiet för Ukrainas regioner", föredrar för tillfället fortsatta stabila relationer med Ryssland före ett medlemskap i NATO.