Strid i IT-domänen

Författare:

  • Karresand Martin
  • Persson Mats

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2192--SE

Sidor: 98

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • informationssäkerhet
  • parametrar för intrångsdetektering
  • ATA-gränssnitt
  • scenario
  • information security
  • intrusion detection parameters
  • ATA interface
  • scenario

Sammanfattning

Den här rapporten behandlar de resultat som producerats i FoT-projektet Strid i IT-domänen. Den största delen av arbetet har gjorts med inriktning på intrångsanalys. Bland annat har en metod (Oscar) för att identifiera filtyp hos datafragment tagits fram. Möjligheten att använda mer tekniskt orienterade scenarion inom Försvarsmakten har studerats. Det har även gjorts en studie av hur program för radering av hårddiskar hanterar ATA-standarden. Programmen visade sig inte kunna hantera hela standarden, varför de heller inte kan garanteras kunna radera allt innehåll på en hårddisk.