Laser communication with modulated retroreflectors - progress report

Författare:

  • Kullander Fredrik
  • Sjöqvist Lars
  • Öhgren Johan
  • Rantakokko Jouni

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2196--SE

Sidor: 16

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • fri optisk kommunikation
  • modulerbar retroreflektor
  • laser
  • atmosfärspropagering
  • multipel kvantbrunn
  • optisk modulator

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar årets verksamhet inom FOI-projektet "Retrokommunikation i taktiska tillämpningar". Vi har lett ett samarbetsprogram inom "Western European Armament Group" benämnt "Free space optical communications in tactical applications", EUCLID CEPA TA No. 108.077. Förstudiens mål har varit att hitta gemensamma uppföljningsprojekt av intresse inom området. Syftet var att utvärdera fri optisk kommunikation som en metod i taktiska tillämpningar med relevans för framtida operationer t ex inom ramen för europiska stridsgrupper. Sex europeiska länder har deltagit. Slutsatser från studien är främst att kommunikation av data från en taktisk UAV är ett högprioriterat område för flertalet europeiska länder. Här finns en möjlighet att i ett gemensamt fortsättningsprojekt demonstrera en fri optisk länk med hög datatakt från en UAV som har liten lastkapacitet med utnyttjande av så kallade modulerbara retroreflektorer. Det gångna årets experimentella verksamhet centrerades kring en ny laserenhet med möjlighet till samtidig sändning av strålar med olika våglängd. Korrelationsgraden, under inverkan av turbulent atmosfär, mellan två laserstrålar vid olika våglängd uppmättes. Turbulensens inverkan på den mottagna signalen studerades. Vi har även genomfört en inledande studie om vilken kodnings- och modulationsteknik som är lämplig för retrokommunikationssystem. Slutligen har i vi i samverkan med Acreo AB tagit fram retromodulator av "Cat´s Eye" typ som arbetar vid 1550 nm med en modulationsbandbredd på 10 MHz. Utveckling av retromodulator har skett vid Acreo och mätningar på FOI.