Autopilot design and path planning for a UAV

Författare:

  • Henrik Grankvist

Publiceringsdatum: 2007-03-14

Rapportnummer: FOI-R--2224--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • aerodata
  • UAV
  • simulering
  • banplanering

Sammanfattning

Det finns många kommersiella obemannade flygplan, UAVer, på markanden, det finns också många autopilotlösningar. Det här examensarbetet syftar till att utvärdera kombinationen av planet SmartOne och autopiloten MP2128g samt att utveckla banplanneringsalgoritmer, nämligen sökning och bevakning/följning. För att åstadkomma detta konstruerades en simuleringsmodell av planet, med analytisk aerodynamik, och sedan genomfördes simuleringar. Detta gav en uppsättning av regulatorförstärkningar till autopilotens stabiliserande del samt en referens till framtida flygtestning och validering. Som ersättning till riktiga flygtester är simuleringar ett snabbt sätt att uppnå en bra inställning av autopiloten. Sökalgoritmen skapar en mångsidig och robust flygbana, som sedan enkelt kan appliceras på ett område. Bevakning/följningsalgoritmen är en ny lösning som använder ett estimat av målets hastighetsvektor för att åstadkomma bra målföljning.