Russia-EU external security relations: Russian policy and perceptions

Författare:

 • Karin Anderman
 • Eva Hagström Frisell
 • Carolina Vendil Pallin

Publiceringsdatum: 2007-03-06

Rapportnummer: FOI-R--2243--SE

Sidor: 91

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • EU
 • extern säkerhet
 • säkerhetspolitik
 • frusna konflikter
 • europeiska grannskapet
 • krishantering
 • ESPP
 • Gemensamma området för extern säkerhet

Sammanfattning

Trots högnivådeklarationer om vikten av fördjupade relationer mellan EU och Ryssland har samarbetet utvecklats långsamt. Fyra områden för fördjupat samarbete har tagits fram, varav ett rör extern säkerhet. Inom detta område finns kanske de största svårigheterna. Denna rapport granskar den ryska policyn och synen på relationerna till EU när det gäller extern säkerhet. Var och av vem tas beslut om dessa relationer i Ryssland? Vilka är de ryska säkerhetspolitiska intressena gentemot EU? Hur ser Ryssland på den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s ökade engagemang i dess östra grannskap? Rapporten analyserar också hur Ryssland ser på utvecklingsmöjligheterna inom "samarbetsområdet för extern säkerhet".