Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security

Författare:

  • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-04-18

Rapportnummer: FOI-R--2251--SE

Sidor: 110

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

I juni 2006 publicerade FOI rapporten Sweden and the NEGP: a Pilot Study of the North European Gas Pipeline and Sweden´s Dependence on Russian Energy, en underlagsrapport i ett ämne somFOI ansåg vara av stigande betydelse. Mycket har hänt sedan dess och NEGP har ändrat sitt namn till Nord Stream och skickat en notifiering till Sverige rörande intentionen att konstruera en gasledning under Östersjön, från Ryssland till Tyskland. Huvudsyftet med denna rapport är därför att diskutera och analysera några kärnfrågor kring Nord Stream och gasledningen med tonvikt på den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöregionen. Rapporten utgör således en uppdaterad version av den förra rapporten, men flera av den föregående rapportens delar är oförändrade, t.ex. rörande tillbakablicken på Rysslands energipolitik. Dock har denna nya version ett par nya kapitel och ett bredare anslag när det gäller projektets konsekvenser.