Dynamic Aeroelastic Simulation of the AGARD 445.6 Wing using Edge

Författare:

 • Poyan Pahlavanloo

Publiceringsdatum: 2007-04-23

Rapportnummer: FOI-R--2259--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Aeroelasticitet
 • Edge
 • CFD
 • AGARD
 • aerodynamisk dämpning
 • transonisk fladder
 • FSI
 • LCO
 • fladdergräns
 • fladdermekanism

Sammanfattning

Tidsnoggranna, modalkopplade, aeroelastiska simuleringar har genomförts i Edge för ett standard experiment testfall: AGARD 445.6 aeroelastisk vindtunnel model. Anledningen med denna studie är att tillföra ytterligare validering av aeroelastiska funktionaliteten i Edge, samt att undersöka fladdermekanismen i det subsoniska och transoniska området. Simuleringsresultaten i både fladderfrekvens och fladdderhastighet är i god enighet med experimentella värden och andra liknande simuleringar, och producerar det förväntade "transonic dip" (sänkning i fladderhastighet) vid Mach 0.96. Analyser visar att fladderrörelsen i subsoniska området är karakteriserad som klassisk fladder med kombination av vingens böj- och torsionsmoder, medan fladdret i transoniska området är karakteriserad som en enkel instabilitet i första böjmoden.