Comparing the Baltic and Black Sea Regions: Regional Security, Energy Security andEuro-AtlanticIntegration

Författare:

  • Jakob Hedenskog
  • Viktor Lavrenyuk

Publiceringsdatum: 2007-06-28

Rapportnummer: FOI-R--2281--SE

Sidor: 111

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Rapporten är baserad på material från konferensen "Europeisk säkerhet: En jämförelse av erfarenheter från Östersjö- och Svartahavsregionerna", som organiserades av Svensk-Ukrainsk Säkerhetsforum i Kiev den 24 april 2007. Svensk-Ukrainsk Säkerhetsforum är ett samarbetsnätverk som leds gemensamt av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Centrum för internationella Studier (CIRS), och vars aktiviteter finansieras av Utrikesdepartementet (UD). Rapporten diskuterar de två regionernas säkerhet utifrån tre olika aspekter: Regional säkerhet, energisäkerhet och Euroatlantisk integration. Strukturellt täcker rapporten både teoretiska och praktiska aspekter av regional säkerhet genom att lägga både en konceptuell grund och tillhandahålla konkreta tillämpningar. Rapporten visar att Östersjöregionen och Svartahavsregionen historiskt sett av och till har lagt grunden till axel för ett ramverk för övergripande säkerhetsbyggnad. Även om dessa processer alltid saknat den nödvändiga institutionella uppbackningen, finns idag ett uppenbart behov av att förbättra och fördjupa dialogen genom att utveckla mekanismer för tidig identifiering, analys och lösning av möjliga säkerhetsproblem.