OntLog - Kravspecifikation

Författare:

  • Martin Eklöf
  • Farshad Moradi
  • Luigi Ferrara
  • Michael Dorn

Publiceringsdatum: 2007-06-04

Rapportnummer: FOI-R--2282--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ontologi
  • logistik
  • informationshantering

Sammanfattning

Under de senaste åren har FOI arbetat med att undersöka nya former för hantering av information inom logistikområdet. Detta arbete har hitintills resulterat i ett antal prototyper som illustrerar mervärdet med utvecklade och föreslagna metoder och tekniker. Givet den kunskap som genererats inom projektet under dessa år ansågs det vara av intresse att utvärdera föreslagna lösningar inom ramen för ett skarpt system. Syftet med den första fasen av projektet, vilken denna rapport redovisar resultatet från, är att ta fram en kravspecifikation för ett system som bygger på tidigare föreslagna metoder och tekniker.