ACLAB framework 3.0. Ett programmerbart gränssnitt för kommunikation med ACSL-modeller

Författare:

  • Torbjörn Andersson
  • Mattias Verona

Publiceringsdatum: 2007-09-06

Rapportnummer: FOI-R--2289--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ACLAB
  • ACSL
  • modellering och simulering

Sammanfattning

I FOT-projektet Teknisk hotsystemanalys, THSA, används simuleringsmiljön ACSL/GM för att utveckla simuleringsmodeller av hotrobotsystem och mål, där det senare vanligtvis representerar någon av Försvarsmaktens plattformar. Modellerna är ofta på detaljnivå. Det är därför önskvärt att en simuleringsmodell består av maximalt en robot och ett mål eftersom stora modeller leder till en rad oönskade effekter. Bland dessa kan nämnas lång kompileringstid, lång exekveringstid samt risk för att uppnå storleksbegränsningar i ACSL. ACLAB FrameWork är framtaget för att kunna koppla upp en eller flera ACSL-modeller mot en extern simuleringsmiljö. Kravet på denna miljö är att den ska kunna länka dll-filer under Windows. Testade miljöer är MATLAB/Simulink, ett C++ program samt ACSL/GM självt. ACLAB FrameWork öppnar dels upp möjligheten att samköra ACSL-modeller inom THSA, dels att de inom projektet utvecklade modellerna kan komma till nytta i andra projekt inom FOI eller i samarbete med extern kund.