The Shanghai Cooperation Organisation: Powerhouse or Paper Tiger?

Författare:

  • Ingmar Oldberg

Publiceringsdatum: 2007-08-22

Rapportnummer: FOI-R--2301--SE

Sidor: 59

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

SCO kan inte ses som en militärallians som utgör ett hot t.ex. mot Nato, eftersom organisationen inte förpliktar medlemmarna till kollektivt försvar och inte disponerar militära styrkor. Den är ännu bara fem år gammal och har begränsade ekonomiska medel till sitt förfogande. Men SCO har visat flexibilitet och anpassningsförmåga genom snabb tillväxt, skapande av nya institutioner och en allt bredare agenda. Organisationen tjänar som ett nyttigt forum där staterna kan befrämja samarbete, även bilateralt, och diskutera problem. Den har bidragit till att förhindra konflikter mellan medlemmarna och gynnat samarbete mot internationell turism. Ryssland och Kina har försökt använda organisationen som medel att hålla externa stater borta från Centralasien. För Ryssland är SCO även ett forum för att kontrollera Kinas samarbete med de centralasiatiska medlemmarna, samtidigt som man bevarar sin dominans på andra sätt. För Kina, den mest angelägna parten, legitimerar SCO kontakter med Centralasien som inte fanns förut och som kan användas för att projicera Kinas växande ekonomiska makt. För de centralasiatiska medlemmarna är SCO ett stöd för deras självständighet, eftersom de där har samma rösträtt som Ryssland och Kina, inklusive veto, samtidigt som kontakter med väst inte hindras. I varierande mån motsätter sig SCO:s medlemmar att kretsen utvidgas till Indien, Pakistan och Iran, eftersom detta skulle kunna dra in dem i externa konflikter, splittra dem och störa relationerna med väst.