OLSR broadcast security in mobile ad hoc networks

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Mattias Sköld

Publiceringsdatum: 2007-12-05

Rapportnummer: FOI-R--2323--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • OLSR
  • säker routing
  • broadcast-routing

Sammanfattning

Ett mobilt trådlöst ad hoc-nät består av ett antal noder, som bildar ett robust radionät utan fast infrastruktur och centraliserade funktioner. I dessa sammanhang är sårbarhet för attacker och säkerhetsfrågor viktiga problem att lösa. I militära scenarier brukar multicast-trafik och broadcast-trafik anses viktiga. Ad hoc-nät som kan hantera sådan trafik är dock mycket svårare att realisera än motsvarande nät som bara hanterar unicast-trafik. "Advanced signatures" är en metod att höja säkerheten i OLSR. I denna rapport visar vi att andelen administrativ trafik blir mycket hög och detta kräver vidare utveckling. Lokalt informationsutbyte är enklare att säkra med signaturer, vilket kan utnyttjas förMPR-flooding. Vi har också jämfört olika broadcast-tekniker som utnyttjar varierande mängd information och studerat deras effektivitet. Resultaten visar att MPR-flooding kan ge en god balans mellan kapacitet, säkerhet och robusthet i mobila ad hoc-nät.