Formulering av raketkrut och framställning av aktiverat aluminium - slutrapport

Författare:

  • Elisabeth Bemm
  • John de Flon
  • Martin Johansson
  • Åke Pettersson
  • Marita Wanhatalo
  • Niklas Wingborg

Publiceringsdatum: 2007-11-12

Rapportnummer: FOI-R--2331--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Raketkrut
  • aktiverat aluminium
  • ammoniumperklorat

Sammanfattning

Det är vanligt att aluminium tillsätts raketkrut för att ge en ökad specifik impuls. Vanligt aluminium har dock ett ytskikt av aluminiumoxid, vilket leder till ofullständig omsättning vid förbränning. FOI har därför utvecklat en metod där ytan på aluminiumpartiklarna modifieras för att få en effektivare förbränning. Förhoppningen är att raketkrut med aktiverat aluminium skall erhålla en högre specifik impuls än krut med vanligt aluminium. Man har tidigare sett att man erhåller en högre brinnhastighet hos raketkrut som innehåller aktiverat aluminium. Rapporten beskriver arbetet med att framställa och analysera aktiverat aluminium samt den nyutvecklade utrustningen för uppskalning av aktiverat aluminium. Det ges också en beskrivning av arbetet med att ta fram en gjutbar formulering av ammoniumperklorat, polybutadien och vanligt/aktiverat aluminium samt tillverkning av strängförbränningsstavar och isolerade krutladdningar till motor 3 av dessa formuleringar. I ett senare skede skall strängförbränningsstavar och krutmotorer brännas för att kunna studera effekten av att använda aktiverat aluminium i krut.