Ryska Kärnvapenpolitiska Utspel

Författare:

  • Robert Larsson

Publiceringsdatum: 2007-11-08

Rapportnummer: FOI-R--2343--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Under 2006 och 2007 har framträdande ryska politiker och mililtärer både gjort politiska utspel i strategiska frågor och tillkännagivit förändringar inom doktrin och teknik för de ryska kärnvapenstyrkorna. En del av dessa utspel tycks vara av rent politisk karaktär, ämnade att manifestera Rysslands återupplivade stormaktsambitioner, andra pekar på faktiska förändringar. Syftet med föreliggande studie är att beskriva, och i viss mån även analysera och kommentera, den ryska kärnvapenpolitiken under 2006 och 2007.