Service Oriented Opportunistic Sensor Networks (TOppS) - Feasibility Study Year 2007

Författare:

 • Tim Fristedt
 • Marianela Garcia Lozano
 • Pontus Hörling
 • Farshad Moradi
 • Johan Pelo
 • Peter Sigray

Publiceringsdatum: 2008-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2348--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Tjänster
 • Tjänsteorienterat
 • Tjänstebaserat
 • opportunistisk
 • Sensorer
 • Opportunistiska Sensorer
 • Sensornätverk

Sammanfattning

Akronymen TOppS står för Tjänstebaserade Opportunistiska Sensornätverk. Tanken är att förbättra kapacitet och robusthet hos sensorsystem genom att automatisera processer för sensoranslutning, datanalys och datapresentation. Detta kan åstadkommas genom att förse sensorer med "plug and play" -egenskaper och att data presenteras i termer av tjänster istället för enskilda dataströmmar. Användare att opportunistiska sensorer skall även kunna använda sensorerna dynamiskt, dvs. beroende på användarens syfte och databehov kan olika uppsättningar lämpliga sensorer väljas för lösa uppgiften. Tjänstebaserade arkitekturer (eng. SOA) medger ett ramverk i vilket man kan tilldela generella beskrivningar på sensorer och sensordata, vilket kommer att förenkla beslutsstöd såväl som automatisk övervakning och bevakning. TOppS-projektet är ett treårigt strategiskt projekt som har målsättningen att utveckla ett ramverk för att kunna åstadkomma tjänstebaserade opportunistiska sensornätverk. Denna rapport berättar om ideerna och visionen för TOppS projektet och introducerar de olika aspekterna av TOppS-konceptet. Vi tittar även på relaterade metoder och tekniker samt exemplifierar konceptet i ett par scenarion. Rapporten avslutas med en sammanfattning och våra planer för kommande år.