Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator

Författare:

  • Maria Asplund

Publiceringsdatum: 2007-12-13

Rapportnummer: FOI-R--2355--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • mjukvaruradio
  • MIMO
  • USRP
  • GNU radio

Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Totalförsvarets Forskningsinstitut. Examensarbetet är ett av fyra delprojekt i projektet Telekommunikationer för strid i urban miljö. Projektet syftar till att ge förslag på metoder och utrustning som kan underlätta för soldaten på taktiskt nivå, i Försvarsmaktens insatsförband, genom att förbättra informationsinhämtning och -överföring. Syftet med examensarbetet är att i en praktisk demonstration visa nyttan med MIMO-system antingen genom ökad kapacitet eller genom ökad tillgänglighet. Examensarbetet är uppdelat i tre olika delar: förstudie, utveckling av teknikdemonstrator i hårdvara och mjukvara samt demonstrationer och presentationer. Demonstratorn är byggd med GNU Radio mjukvara, som körs på två Linux-maskiner, med Universal Software Radio Peripheral som RF hårdvara. För att visa fördelarna med MIMO har spatiell diversitet implementerats i en mottagare. Implementationen visar att bitfelshalten reduceras till en tredjedel jämfört med en SISO-mottagare.