Sensorsystem för urban miljö - Årsrapport 2007

Författare:

 • Stefan Nilsson
 • Maria Andersson
 • Marie Andersson
 • Tomas Chevalier
 • Martin Holmberg
 • Anders Gustavsson
 • Andris Lauberts
 • Dietmar Letalick
 • Lage Svensson
 • Fredrik Lantz
 • David Lindgren
 • Johan Rasmusson
 • Johan Öhgren

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2360--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensorsystem
 • sensornätverk
 • urban miljö
 • avvikelsedetektion
 • lägesbild
 • kontinuerlig övervakning
 • red and blue force tracking
 • kontroll av folkmassa

Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar genomförda aktiviteter och framkomna resultat under år 2007 för det treåriga FM-projektet "Sensorsystem för urban miljö". Projektet syftar till att studera och värdera hur olika kombinationer av sensorsystem i nätverk kan bidra till en förbättrad militär situationsuppfattning i den urbana miljön, jämfört med vad de enskilda sensorerna var för sig kan uppnå. Projektet använder expertis och resultat som genereras från FOIs olika teknikprojekt. En målsättning är att de slutsatser som uppnås inom projektet bidrar till att inrikta forskningen inom området. Tillsammans med militär expertis har fyra urbana huvudförmågor valts ut: Kontinuerlig övervakning, Kontroll av folkmassa, Lägesbild samt Red and blue force tracking. Detektion av avvikelser från normalbilden är en viktig förmåga som griper över alla typscenarier. Avvikelsedetektion drivs därför som ett eget delprojekt. Delstudier har genomförts som inventerat sensorbehoven för Lägesbild och Red and blue force tracking samt givit förslag på systeminriktad forskningsverksamhet. Inom delprojekten Kontinuerlig övervakning och Kontroll av folkmassa har omfattande mätkampanjer med multisensorsystem genomförts. Insamlat mätdata kommer att användas för att utvärdera en ny operatörsvänlig multisensorfusionsmetod för detektion av vapen gömda under kläder samt för att utvärdera hur sensordata från en kombination av visuella övervakningskameror och akustiska sensorer kan öka möjligheten till robust följning av intressanta personer, detektera avvikande händelser etc.