Styrbara och multispektrala signaturmaterial - forskning 2004-2007

Författare:

  • Anna Pohl
  • Hans Kariis

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2370--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • signatur
  • radar
  • IR
  • styrbar
  • multispektral
  • VO2
  • BeO
  • PEDOT

Sammanfattning

Den nya hotbilden ställer stora krav på flexibla skydd för internationella operationer i varierande miljöer. Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom projektet "Styrbara signaturmaterial" inom tidsperioden 2004-2007. Ett begrepp som återkommer är multispektralitet dvs. man eftersträvar signaturanpassning över flera olika våglängdsintervall samtidigt (exempelvis radar, IR och visuellt våglängdsområde). Exempel på detta är lågemissiv färg som minskar signaturen av infraröd strålning (IR) och samtidigt ger önskad färg i det visuella området (synligt ljus). Flera material och materialkombinationer har undersökts. En annan teknik är strukturmodifiering där man använder sig av fotonkristaller eller en så kallad Salisbury screen. Denna teknik är skalbar och kan användas i alla våglängdsområden där hot kan finnas. Det är viktigt att förbättring av signaturen i ett våglängdsområde inte försämrar den i ett annat. Detta åstadkommes genom att experter på olika hotområden samverkar i ett och samma projekt. Som multispektrala skydd studeras tex. keramiska material för det optiska området och IR-området. Ferriter möjliggör tunnare och lättare radarabsorbenter som inte påverkar IR-signaturen. I en del av tillämpningarna råder höga temperaturer som t ex. flygmotorer. Därför studeras keramiska materials egenskaper i IR- och radarområdet för höga temperaturer. Arbetet inom projektet leder till utveckling av nya material samt utgör en del av bevakningen av den forskningsverksamhet som finns i andra delar av världen.