Omvärldsmodellering - årsrapport 2007

Författare:

  • Gustav Tolt
  • Peter Follo
  • Gustav Haapalahti

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2390--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Syntetiska naturliga omgivningar
  • 3D-modeller
  • lidar
  • flygfoto
  • radar

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar verksamheten under 2007 för FoT-projektet Basblock: omvärldsmodellering 2007-2008. Projektet behandlar metod- och teknikutveckling avseende framställning av högupplösta omvärldsmodeller från olika typer av sensordata. Särskilt fokus sätts på att demonstrera och exemplifiera kedjan från sensordata till färdig omvärldsmodell. Bland resultaten från 2007 märks främst: Förbättring av laserbaserad objektsklassificering genom kombination av flera olika klassificeringstekniker Utveckling av mosaikverktyg som möjliggör samutnyttjande av laser- och bilddata Förbättrad modellering av vegetationsområden för radarsimuleringsändamål Kompetensuppbyggnad avseende kompletterande och alternativa sensorer för omvärldsmodelleringsändamål Kompetensuppbyggnad avseende dataformat för 3d-objektsmodeller Deltagande i NATO-samarbete avseende modellering av urban terräng Kunskapsöverföring och stöd till verksamheter inom FOI och FM