Access control in a coalition system

Författare:

  • Alf Bengtsson
  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2393--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Roll-baserad accesskontroll
  • webbapplikationer
  • webbtjänster

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver hur en webbaserad koalition kan byggas upp med informationssäkerhet i åtanke. Tekniker för att skapa ett grovkornigt accesskontrollsystem för webbaserade applikationer presenteras. Samarbete mellan organisationer i koalition med varandra kräver någon form av kommunikationsverktyg. För att snabbt kunna upprätta kommunikation och ledning krävs det att ingen speciell utrustning behövs utan att deltagarna skall klara sig med vad som kan uppfattas som normalt tillgängligt. Av den anledningen är ett genomgående krav att accesskontroll systemet skall kunna fungera till en webbaserad applikation.