Learning from computer games

Författare:

  • Staffan Nählinder
  • Per-Anders Oskarsson

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2396--SE

Sidor: 22

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Lärande
  • Datorspel
  • Serious Games

Sammanfattning

Kommersiella datorspel tillhandahåller en utmärkt miljö för aktivt lärande och problemlösning. Kommersiella datorspel har också visat sig vara mycket användbara för militär träning och planering. Denna rapport ger flera exempel från detta område. Till exempel diskuteras direkt användning av datorspel för militär träning, anpassning av kommersiella spel för ett specifikt syfte genom att till exempel ändra i spelets terräng och miljö. "Serious Games" är spel som är nyttobaserade snarare än underhållningsbaserade. Serious Games, spelmotorer för Serious Games och simulatorer som är speciellt framtagna för militär träning diskuteras också i rapporten. Inlärningsfaktorer, som lärande, överföring av lärande (från spel till verklighet) och återuppspelning av tränade scenarier berörs i rapporten. Fidelity diskuteras också, det vill säga i vilken grad spel eller simulatorer överensstämmer med den verkliga miljön de försöker efterlikna. För utbildning och träning är kognitiv fidelity troligtvis mycket mer kritisk än simulatorns fidelity. I det perspektivet, presenteras arbete inom kognitiv modellering och datorbaserad representation av mänskligt beteende med syftet att skapa realistiska spel och simulatorer med människoliknande beteenden hos fiender och medspelare (Computer Generated Forces, CGF:er).