Iterativ fysikalisk optik (IPO)

Författare:

  • Jonas Rahm
  • Magnus Gustafsson

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2416--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • PO-PO
  • Iterativ fysikalisk optik
  • IPO
  • högfrekvensmetoder
  • elektromagnetiska
  • beräkningar
  • radarmålarea
  • RCS

Sammanfattning

En studie av iterativ fysikalisk optik-metoden (IPO) har utförts inom uppdragen "Modellering av mål och bakgrund inom radarområdet" och "Elektromagnetiska beräkningar" (EMB). Förtjänsterna med metoden är att den är relativt snabb och mindre minneskrävande än mer "exakta" metoder som t ex momentmetoden (MoM), finita element metoden (FEM) och finita differens metoden i tidsdomän (FDTD). Detta gör att IPO är användbar för elektromagnetiska beräkningar på objekt som är för stora för "exakta" metoder och där högfrekvensmetoder kan ge otillfredsställande resultat. IPO-metoden har validerats mot mätningar för ett antal objekt och visar på mycket god överensstämmelse med mätdata.