Design and Implementation of a Middleware for Data Analysis of Social Networks

Författare:

  • Hirad Asadi

Publiceringsdatum: 2008-03-11

Rapportnummer: FOI-R--2420--SE

Sidor: 89

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Det här examensarbetet handlar om design och implementation av ett mellanlager som konstruerar nätverksgrafer för analyssyften. Vi studerar hur relationsdata kan samlas, filtreras och slutligen transformeras till grafer - eller nätverksdata. Vi introducerar en modifierar version av en bredden-först-sökning för att upptäcka utomstående noder anslutna till delgrafer genererade av Proximity, ett verktyg för att filtrera nätverksdata. Resultaten som producerades visar att nätverksdata baserat på relationsdata kan skapas och att intressanta sociala nätverksgrafer kan genereras genom att använda olika sökstrategier med definierade predikat.