Att styra försvaret - balanserade styrkort och förbandsvärdering

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Patrik Asplund
  • Alexandra Nordlander

Publiceringsdatum: 2008-02-28

Rapportnummer: FOI-R--2452--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

I denna rapport studeras möjligheterna att på ett systematiskt sätt använda nyckeltal för statsmakternas styrning inom försvarssektorn. Möjligheterna att använda nyckeltal i form av balanserade styrkort och nyckeltal för kostnadseffektvärdering av insatsförbanden har befunnits vara av särskilt intresse. Nyckeltal i form av bl.a. balanserade styrkort och kostnadseffektvärdering av förband bör vara möjliga att såväl ta fram som att använda för att förstärka styrningen inom försvarssektorn. Det är emellertid viktigt att nyckeltalen kombineras med ökad prioritering av analys och utvärdering. Nyckeltalen ska ses som komplement till en aktiv styrning, inte som substitut.