Managing Elections in Russia. Mechanisms and Problems

Författare:

  • Carl Holmberg

Publiceringsdatum: 2008-02-25

Rapportnummer: FOI-R--2474--SE

Sidor: 116

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Rapporten anallyserar det politiska systemet i Ryssland med fokus på valet till Statsduman 2007 och visar hur det nuvarande systemet styrs av makteliten. Systemet är komplext och kan inte styras av endast ett fåtal individer utan styrs av och tjänar många olika politiska och ekonomiska intressen. Det hara ofta hävdats att Putins stöd är brett och stabilt och att han likaså har skapat ett stabilt politiskt system, men även att valen i Ryssland inte är fria och rättvisa. I rapporten visas att Putins stöd inte är så högt som ofta hävdats. I Dumavalet 2007, som gjordes till en förtroendeomröstning för Putin som person, utgjordes det aktiva stödet från de med rätt att rösta av som mest knappt hälften och möjligen så lågt som en tredjedel. Stödet var generellt sett lägst i de ekonomiskt mer utvecklade delarna av landet. Uppenbart fusk och manipulation av valresultatet inträffade i många delar av landet utan att myndigheterna vidtagit åtgärder. De politiska systemet är vidare inte heller så stabilt som ofta ansetts. I dess natur ligger att konflikter döljs under ytan, men val har även förenat klaner av olika politiska och ekonomiska intressen i allianser, såsom det dominerande partiet Enade Ryssland. Detta förhindrar att den interna maktkampen inom makteliten avspeglas i det formella politiska systemet. Det politiska systemet och val i Ryssland atyrs på en mängd olika vis, både direkt och indirekt. Det viktigaste resultatet av detta är att de ryska väljarna inte ges något alternativ till den nuvarande makteliten under valen, eftersom alternativa politiska krafter inte kan verka inom systemet. Den politiska oppositionen är antingen passiv eller, per definition, destabiliserande för systemet.