The Future Direction of NATO

Författare:

 • Magdalena Tham Lindell
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2008-03-19

Rapportnummer: FOI-R--2491--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NATO
 • PFF
 • USA
 • Frankrike
 • Afghanistan
 • EU
 • transatlantiska relationer
 • säkerhetspolitik
 • försvarspolitik

Sammanfattning

Både NATO och den internationella säkerhetspolitiska miljön har utvecklats betydligt sedan alliansen bildades 1949. Denna rapport analyserar vad NATO:s framtida uppgifter kan komma att bli och i vilken riktning organisationen rör sig. För att belysa det breda spektrumet av möjliga faktorer som kan påverka NATO:s utveckling utgår studiens teoretiska ramverk från olika analysnivåer i ämnet internationella relationer - staten, organisationen och det internationella systemet. En slutsats som dras är att NATO även i fortsättningen kommer att vara en reaktiv organisation som anpassar sig efter händelser. Samtidigt måste NATO fastställa och förtydliga sitt verksamhetsområde om man ska kunna bibehålla sin ställning som en relevant säkerhetsallians. Utfallet av pågående militära insatser, speciellt i Afghanistan, kommer att spela en viktig roll för NATO:s framtida riktning. Utvecklingen och den politiska linjen i NATO:s mest framträdande medlemsstat - USA, kommer också att få en stor betydelse