The Struggle for Bureaucratic and Economic Control in Russia

Författare:

  • Carl Holmberg

Publiceringsdatum: 2008-05-08

Rapportnummer: FOI-R--2504--SE

Sidor: 77

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • politik
  • Putin
  • Medvedev
  • maktkamp
  • klaner
  • ekonomi
  • byråkrati
  • korruption

Sammanfattning

Rapporten knyter an till en nyligen publicerad FOI-rapport (Managing elections in Russia) som visar hur det formella politiska systemet styrs av makteliten. I denna rapport diskuteras den kamp för kontroll över den statliga byråkratin och över de ekonomiska nyckelsektorerna som pågår inom denna maktelit. Eftersom rysk politik inte är en återspeglar eller är ett resultat av en öppen politisk process så är förståelsen för denna maktkamp väsentlig. De mekanismer som beskrivs i rapporten är inte primärt beroende av enskilda personer som Putin eller Medvedev utan kommer av grundläggande strukturer som inte ändras i takt med att enskilda ledare byts ut, även om systemet är långt ifrån statiskt. De byråkratiska institutionerna är svaga och utnyttjas i konflikter mellan klaner vilket bidrar till ytterligare försvagning. Eftersom presidenten måste försöka balansera klanerna försvagas institutionerna även som följd av administrativa reformer. Klankonflikterna har också en brutalare sida med arresteringar, märkliga dödsfall och mord. På det hela taget offras en mängd viktiga politiska frågor vilket drabbar befolkningen i stort. Inom ekonomiska nyckelsektorer har byråkraterna en mycket stark ställning, direkt eller indirekt, vilket är särskilt problematiskt med tanke på hur korrupt Ryssland är. Man tillskansar sig statliga tillgångar genom en rad olika tekniker och vinst från ekonomiska sektorer med stort statligt inflytande hamnar ofta utomlands hos offshorebolag som tycks ha kopplingar till den ryska makteliten. Allt detta betyder dock inte att det saknas en förståelse för de viktigaste problem Ryssland står inför hos makteliten, bara att den interna maktkampen försvårar en lösning av dem. En öppen politisk debatt skulle förstås underminera de ryska ledarnas retorik om denna kritiskt jämfördes med de beslut som verkligen fattas. Detta är en självklar men samtidigt grundläggande orsak till dagens anti-demokratiska utveckling i Ryssland.