Resultat av Analysuppdrag HKV 23 321:61522, MTRL ref 252:3301

Författare:

 • Erland Sangfelt
 • Gunnar Sundin

Publiceringsdatum: 2008-05-16

Rapportnummer: FOI-R--2509--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 3:47-inspelning
 • Amalia
 • Sonar 204

Sammanfattning

I uppdraget ingick att komplettera tidigare analyser av ljudinspelningen "3:47" på band 1 från 1982-10-12, genom att bl.a. fastställa antalet propellerblad, om möjligt, och avgöra om ljudkällan kommer från ubåt eller ytfartyg. I detta arbete har vi spelat in och analyserat ljud från taxibåten Amalia som enligt uppgift befunnit sig i området samma dag som 3:47-inspelningen gjordes. 3:47-inspelningens demonspektrum visar på tydliga asymmetriska sidband från ljudkällan. Vi vet att dessa kan uppkomma från en ljudkälla i u-läge genom ljudspridning mot en rörlig vattenyta. Vi vet inte om och hur de skulle uppstå från en ytkälla, men vi kan inte utesluta att en sådan effekt finns. Vi har inte påvisat asymmetriska sidband från Amalia, men vi håller det ändå för troligt att Amalia orsakat kavitationsljudet på 3:47-inspelningen. Vi stöder denna slutsats på: Amalias ljudlikhet Likheterna i demon Likheten i varvtal Amalias närvaro i området söder om Mälsten på eftermiddagen 1982-10-12 Amalias skadade propellerblad Samma frekvens som Amalias motortändfrekvens återfinns i 3:47-inspelningen I uppdraget ingick även att analysera en pingliknande signal från 1982-10-11 och försöka avgöra om den kom från egen helikoptersonar (Sonar 204) eller någon annan sonar. Vi skulle även undersöka några mystiska brushöjningar. Slutsatsen är att pingsignalen kan härröra antingen från Marinens egen helikoptersonar, Sonar 204, eller från någon annan sonar. De tekniska undersökningar vi gjort utesluter inte något av alternativen. De fel vi undersökt som skulle kunna ge den observerade pingsignalen verkar mindre troliga, men kan inte uteslutas. Vi har inte undersökt om elektriska överslag skulle kunna generera en samtidig CW- och FM-puls. Brushöjningarna orsakades högst sannolikt av regn.