The Dual Structure and Mentality of Vladimir Putin's Power Coalition: A Legacy for Medvedev

Författare:

 • Joris Van Bladel

Publiceringsdatum: 2008-06-24

Rapportnummer: FOI-R--2519--SE

Sidor: 113

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • demokrati
 • auktoritär regim
 • FSB
 • silovik
 • maktkoalition
 • mentalitet
 • inrikespolitik
 • utrikespolitik
 • Vladimir Putin
 • Dmitri Medvedev

Sammanfattning

Föreliggande rapport analyserar den auktoritära politiska regim som växt fram undeer Vladimir Putins presidentskap och försöker sätta den så kallade FSB-iseringen av den ryska statsapparaten i en bredare kontext. Rapportens första del behandlar Putins huvudsakliga åstadkommanden på det inrikes- respektive utrikespolitiska området. Vidare granskas till vilken utsträckning politiken kan sägas ha uppfyllt det ryska folkets önskemål. Den efterfrågade stablilitet och säkerhet som Putin åstadkommit synes uppväga det faktum att den politiska ledningen slagit in på en auktoritär kurs. Den grad till vilken det ryska samhället verkligen har tagits över av FSB granskas kritiskt och FSB-iseringsprocessen förklaras i en vidare social och historisk kontext. Den andra delen av denna rapport syftar till att ge viss insikt i den rådande politiska dynamiken i Ryssland, genom att undersöka maktförhållandena inom koalitionen samt de mentaliteter som är karaktäristiska för de huvudsakliga grupperingarna inom den ryska makteliten: siloviker och liberaler. I synnerhet de så kallade silovikerna granskas kritiskt avseenden deras historia, karaktäristiska tankemönster och väg till makten. Själva begreppet siloviker ges en mer precis förklaring genom att peka ut skälen till att de kom till makten, vilka termen silovik faktiskt bör appliceras på, hur deras tankemönster ser ut samt hur inflytelserika de kan förväntas bli framgent. Vidare fokuseras på silovik-fraktionen: dess medlemmar, roll och inflytande. En motsvarande presentation av den förbisedda, men inflytelserika, liberala fraktionen presenteras som jämförelse. Den förnyelse av den ryska politiska regimen som Dmitri Medvedevs och hans följeslagares tillträde till makten kan innebära en ny era och utgör ett avgörande tillfälle att se över den politik som EU för mot Rysssland. Rapporten avslutas med troliga scenarier för framtiden och policyrekommendationer som kan leda till förbättringar av relationen till den Ryska Federationen.