Förstudie: Robust kartering och positionsbestämning med soldatburna sensorer

Författare:

  • Thord Andersson

Publiceringsdatum: 2008-10-20

Rapportnummer: FOI-R--2525--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Lokalisering
  • Positionsbestämning
  • Kartering
  • SLAM
  • Följning
  • Datafusion

Sammanfattning

Vi vill ge den enskilde soldaten och stridsgruppen möjlighet att gemensamt, distribuerat och fullständigt automatiskt, kartera sin omgivning och samtidigt positionsbestämma sig relativt den uppbyggda kartan. Dessa nya förmågor skulle förbättra beslutsstödet och situationsuppfattningen för den enskilde soldaten och stridsgruppen vid snabba dynamiska insatser i byggnader, eller andra områden med begränsat externt stöd, t.ex. där GPS eller andra lokaliseringsmöjligheter saknas eller bara fungerar sporadiskt. Denna förstudie diskuterar hur SLAM, en metod från robotiken, kan användas tillsammans med enkla bärbara sensorer och kommunikationsutrustning för samtidig kartering och lokalisering. Automatisk följning av rörliga objekt i stridsgruppens omgivning diskuteras också.