Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning

Författare:

  • Pontus Hörling
  • Mikael Lundin
  • Christian Mårtenson
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2008-09-02

Rapportnummer: FOI-R--2535--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationsmodell
  • ontologi
  • situationsanalys
  • hotanalys
  • informationsfusion

Sammanfattning

Denna rapport redovisar pågående arbete med informationsmodeller och indikatorer för att beskriva situationer och hot. Innehållet är fokuserat på informationsmodeller som kan användas av beslutsstödsverktyg som tas fram vid FOI. Rapporten inleds med en kort litteraturstudie. Därefter följer ett kapitel om de informationsmodeller som använts för att beskriva observationsrapporter och situationer i Semantic Milwiki och ett kapitel om indikatorer som bland annat innehåller ett förslag till klassificering av olika sorters indikatorer. Kapitlen är inriktade på framtida tillämpningar dels i Impactorium, dels i situationsvisualiseringsprogram.