Omvärldsanalys informationsfusion 2007-2008

Författare:

  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2008-12-18

Rapportnummer: FOI-R--2536--SE

Sidor: 87

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • informationsfusion
  • omvärldsbevakning

Sammanfattning

Denna rapport är en kortfattad omvärldsanalys för området informationsfusion under 2007 och första halvan av 2008. Syftet med rapporten är framför allt att samla uppgifter om de viktigaste forskningsartiklarna inom området och hjälpa den som vill veta mer att få en snabb överblick av det viktigaste som hänt samt ge läsanvisningar till de viktigaste publikationerna under åren.