Nya modeller för vågutbredning över mark. Jämförelse med GRWAVE

Författare:

  • Peter Holm
  • Börje Asp

Publiceringsdatum: 2008-11-25

Rapportnummer: FOI-R--2564--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Radiovågsutbredning
  • markvågsmodell
  • GRWAVE

Sammanfattning

Inom projektet Detvag90 FAS II har tre nya markvågsmodeller utvecklats. Modellerna är tänkta att användas i de applikationer som använder beräkningskärnan Detvag90. Drivande för utvecklingen har varit ett uttalat behov av beräkningseffektivare modeller för tillämpningsapplikationerna WRAP och TCT. I Detvag90 används markvågsmodellen GRWAVE som har god giltighet men som är relativt beräkningsintensiv. I Detvag90 ingår även snabb men enkel markvågsmodell med begränsad giltighet, exempelvis beträffande antennhöjder. I tillämpningarna WRAP eller TCT blir dagens implementation av GRWAVE extra beräkningsintensiv då de funktioner som finns inbyggda i Detvag90 beräkningskärna för att spara delresultat av olika skäl inte kan användas. Detta utvecklingsarbete har gått ut på att skapa en ny modell med avsevärt kortare beräkningstider men med i stort sett oförändrad giltighet relativt GRWAVE. Den första modellen är en plan jordmodell. Denna modell kan hantera höga antennhöjder men är inte giltig för stora avstånd. Den andra är en förenklad sfärisk jordmodell. Den är relativt beräkningseffektiv samtidigt som den är giltig i ett större område än de plana jordmodellerna. Den tredje är en sfärisk jordmodell som i stort sett ska vara giltig i hela området, dvs giltig för både låga och höga antenner samt stora avstånd.