Multisensormätningar i urban miljö

Författare:

 • David Lindgren
 • Maria Andersson
 • Fredrik Lantz
 • Stefan Nilsson
 • Joakim Rydell

Publiceringsdatum: 2008-11-06

Rapportnummer: FOI-R--2577--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Multisensor
 • Urban miljö
 • Sensornätverk
 • Sensorsystem
 • Datafusion
 • Vapendetektion

Sammanfattning

I projektet Sensorsystem för urban miljö har fältförsök med multisensorer i stadsliknande miljö genomförts. Mätningarna har inkluderat video, IR och akustiska sensorer i komplexa scenarier med ett ertal skådespelare. Fältförsökens målsättning är att mätdata ska kunna användas vid teknikvärdering och -demonstration i scenarier präglade av våld eller potentiellt våld. även mätningar med radar och IR för att upptäcka dolda vapen har genomförts. Analysen av mätdata har givit vissa initiala resultat. Bland annat demonstreras hur personer automatiskt detekteras, associeras och följs i ett kameranätverk med kommunikationsbegränsningar och distribuerade algoritmer. Spatialt högupplösta akustiska sensorer kan filtrera ut individuella ljudkällor givet källornas koordinater, vilket i förlängningen gör att ljud automatiskt kan kopplas till personer eller fordon i exempelvis video. En fusionsmodell för IR och video föreslås, viken i syfte att göra övervakningssystem robustare samutnyttjar videons färg- och detaljrikedom med IR-kamerans okänslighet mot speglingar, skuggor och mörker. Detektion av dolda vapen med hjälp av IR-mätningar har visat sig svårt. I de IR-mätningar som gjorts har det ej gått att se några vapenkonturer. Däremot uppvisar radarmätningarna signifikant skillnad med respektive utan vapen, åtminstone för något större personburna vapen som bombbälte och automatkarbin.