White Russia - Xenophobia, Extreme Nationalism and Race radicalism as Threats to Society

Författare:

  • Henrik Kjölstad

Publiceringsdatum: 2009-05-19

Rapportnummer: FOI-R--2592--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • rasism
  • Ryssland
  • extremnationalism
  • främlingsfientlighet
  • rasradikalism

Sammanfattning

Rasistiskt eller etniskt baserat våld i Ryssland och Östeuropa har ökat krafitgt de senaste åren. Rapporter om större gruperingar, nätverk och politiska partier med extremnationalistisk agenda menar att detta blivit ett problem som nu måste tas på största allvar. Högt uppsatta politiker, däribland Vladimir Putin själv, har uttryckt att rasismen i Ryssland är ett hot gentemot landets säkerhet. Samtidigt visar vittnesrapporter och uttalanden att det verkar finnas skäl att tro att rasismen blivit så pass institutionaliserad att det finns kopplingar till högre ort, och en del menar att åtaganden och uttalanden som regeringen gjort kan tolkas som ett steg mot ett mer nationalistiskt och främlingsfientligt Ryssland. Denna rapport gör en presentation av rasradikala grupper och uttryck för främlingsfientlighet i Ryssland, vad dessa gruppers mål och ideologi består av, vilka metoder de använder sig av och hur de påverkar såväl det ryska samhället som det globala fenomenet rasradikalism i övrigt.