UN-EU-AU Coordination in Peace Operations in Africa

Författare:

 • Markus Derblom
 • Eva Hagström Frisell
 • Jennifer Schmidt

Publiceringsdatum: 2008-11-14

Rapportnummer: FOI-R--2602--SE

Sidor: 86

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • FN
 • EU
 • AU
 • civil-militär samordning
 • samverkan
 • interorganisatorisk samverkan
 • fredsfrämjande insatser
 • strategisk process
 • strategisk planering
 • stöd till kapacitetsutveckling

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultaten av en studie kring samverkan mellan FN, EU och AU i fredsfrämjande insatser i Afrika, genomförd på uppdrag av Utrikesdepartementet. FN, EU och AU är de tre olika organisationer, med olika komparativa fördelar, interna strukturer och processer, förmågor och erfarenheter. Med utgångspunkt i aktuella fall av interorganisatorisk samordning (UNAMID, AMIS, EUFOR Tchad/RCA, MINURCAT och AMISOM) presenterar rapporten några av de utmaningar som finns avseende samordning i fredsfrämjande insatser idag. Insatserna diskuteras genom att använda kategorierna hybrider, samtidiga insatser och transition mellan insatser. Ett antal viktiga faktorer som påverkar inter-organisatorisk samordning analyseras. Idéer kring förbättrad samordning förs fram, inom områdena förbättrad strategisk inriktning, förbättrad samordning i fält samt stöd till kapacitetsutveckling. Rekommendationerna belyser ett antal viktiga områden för att potentiellt kunna förbättra samordningen mellan FN, EU och AU i framtida insatser. Bland annat framhålls vikten av att öka ömsesidig kunskap och förståelse och att sträva efter transparens och gemensamma åtgärder i den strategiska processen. Vidare föreslås ett antal möjliga mekanismer för förbättrad samordning i fält, exempelvis ett gemensamt koordineringsforum och decentraliserad beslutsrätt. Därutöver ges rekommendationer för hur FN, EU och andra partners kan stödja AU i dess kapacitetsutveckling.