The Knowledge Use in DCMF. Repository, Process and Products

Författare:

  • Vahid Mojtahed
  • Edward Tjörnhammar
  • Jelena Zdravkovic
  • Ali Hanzala Khan

Publiceringsdatum: 2008-12-09

Rapportnummer: FOI-R--2606--SE

Sidor: 51

Skriven på: Engelska